KONCERT PASYJNY Miserere

14/04/2019 17:00

Koncert Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej

Koncert w wykonaniu solistów, pedagogów i chóru UMFC oraz zaproszonych gości

W pro­gra­mie:

W. A. Mozart Miserere KV 85 na chór i orga­ny

J. S. Bach – Kantata Ich habe genug BWV 82

Manoel de Oliveira Miserere na chór i puzon

J. D. Zelenka Miserere ZWV 57 na chór i orkie­strę

D. Zipoli Adagio na obój, wio­lon­cze­lę i smycz­ki

 

Krzysztof Kusiel-Moroz — dyry­gent

Tytus Wojnowicz — obój, kie­row­nic­two arty­stycz­ne

Nikodem Legun — bary­ton

Magdalena Kuźmińska-Hartung — altów­ka 

Program kon­cer­tu


ostatnia modyfikacja: 12/04/2019