BIG-BANDOWE TO I OWO

15/05/2019 19:00

ŚRODA NA OKÓLNIKU

Soliści – stu­den­ci Specjalności Musical UMFC

Chopin University Big Band

Piotr Kostrzewa ban­dle­ader, pro­wa­dze­nie kon­cer­tu

W pro­gra­mie:

dla każ­de­go coś miłe­go

 

Program


ostatnia modyfikacja: 15/05/2019