Antropologiczne Podstawy Muzyki — konferencja naukowa

14/11/2018

22 listopada 2018 r.
Sala Senatu im. Ignacego Jana Paderewskiego

Pracownia Współczesnych Technik Kompozytorskich dzia­ła­ją­ca przy Studium Muzyki Nowej UMFC zapra­sza na kon­fe­ren­cję pt. ANTROPOLOGICZNE PODSTAWY MUZYKI, któ­ra odbę­dzie się 21 listo­pa­da b.r., w Sali Senatu im. Ignacego Jana Paderewskiego.

Kierownictwo nauko­we: ad. dr hab. Leszek Lorent
Współpraca: ad. dr Ignacy Zalewski

Szczegóły na pla­ka­cie wyda­rze­nia (PDF).

Zapraszany ser­decz­nie! 


ostatnia modyfikacja: 16/11/2018