“Architektura muzyki XX wieku — Karlheinz Stockhausen / Iannis Xenakis” — książka już w sprzedaży!

23/11/2018
Nakładem wydaw­nic­twa Chopin University Press uka­za­ła się książ­ka “Architektura muzy­ki XX wie­ku — Karlheinz Stockhausen / Iannis Xenakis”
pod redak­cją nauko­wą dra hab. Leszka Lorenta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ostatnia modyfikacja: 23/11/2018