TRIBUTE TO JOHN CAGE

04/02/2019 19:00

 

Koncert Studium Muzyki Nowej oraz Pracowni Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur przy Katedrze Edukacji Muzycznej

 

Wykonawcy:

Kuba Sokołowski — for­te­pian
Robert Jędrzejewski — wio­lon­cze­la
Leszek Lorent — per­ku­sja
Bartosz Martyna — aktor, reży­se­ria


W pro­gra­mie:

John Cage


Koordynacja: dr Aldona Nawrocka, dr hab. Leszek Lorent


Koncert towa­rzy­szy Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Artystycznej
„Cunnigham / Cage – meto­da twór­cza opar­ta na zbli­żo­nych narzę­dziach
cho­re­ogra­fa i kom­po­zy­to­ra”


ostatnia modyfikacja: 03/01/2019