SOLOWA I KAMERALNA MUZYKA AKORDEONOWA

17/02/2019 17:00

 

Koncert Międzyuczelnianej Katedry Akordeonistyki

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów pol­skich uczel­ni muzycz­nych

 

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Klaudiusz Baran


ostatnia modyfikacja: 16/10/2018