KONCERT KAMERALNEJ ORKIESTRY SMYCZKOWEJ AKADEMII MUZYCZNEJ IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU CONCERT GIVEN BY CHAMBER STRING ORCHESTRA

11/02/2019 19:00

 

Wykonawcy:

Klaudiusz Baran — akor­de­on
Kameralna Orkiestra Smyczkowa Akademii Muzycznej
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Marcin Suszycki kon­cert­mistrz, kie­row­nic­two arty­stycz­ne

W pro­gra­mie:

Alina Kubik – Poemat poznań­ski (kom­po­zy­cja zamó­wio­na przez Akademię Muzyczną
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu)
Bela Bartók – Rumuńskie tań­ce ludo­we BB 68, Sz. 56
Marcin Błażewicz – Koncert na akor­de­on i orkie­strę smycz­ko­wą
Mieczysław Karłowicz – Serenada na smycz­ki op. 2

Marek Niewiedział – sło­wo o muzy­ce

Afisz

Program kon­cer­tu


ostatnia modyfikacja: 11/02/2019