KOMPOZYTOROM UCZELNI IN MEMORIAM

18/02/2019 19:00

 

Koncert Katedry Fortepianu

Koncert w wyko­na­niu stu­den­tów klas for­te­pia­nu


W pro­gra­mie m.in.:

Afisz

Program

Opieka arty­stycz­na: dr Monika Quinn


ostatnia modyfikacja: 18/02/2019