18 Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne DZIEKANKA 2018

8/06/2018

lipiec — sierpień 2018 r., środy, godz. 18:00
DS „DZIEKANKA”, ul. Krakowskie Przedmieście 56/60
Dziedziniec lub Sala Koncertowa (w razie niepogody)

Serdecznie zapra­sza­my na 18. edy­cję Letnich Wieczorów Muzycznych — Dziekanka 2018. Podczas kon­cer­tów usły­szy­my stu­den­tów, absol­wen­tów, peda­go­gów oraz gości UMFC. Koncerty odby­wa­ją się w lip­cusierp­niu w każ­dą śro­dę o godz. 18:00. Wstęp wol­ny.

Dyrektorem arty­stycz­nym tej edy­cji jest Rektor UMFC, prof. dr hab. Klaudiusz Baran.
Koncerty, jak co roku, popro­wa­dzi Andrzej Krusiewicz.
Kontakt do orga­ni­za­to­rów: Biuro Koncertowe, bk@chopin.edu.pl, tel. 22 827 72 49

Afisz

 


ostatnia modyfikacja: 18/06/2018