UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA

03/07/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
INAUGURACJA CYKLU „WIECZORY CHOPINOWSKIE NA OKÓLNIKU”
Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawcy: Aneta Stefańska — wio­lon­cze­la, Adam Goździewski — for­te­pian

W pro­gra­mie: Fryderyk Chopin (1810–1849)

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Patio UMFC, ul. Okólnik 2
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż

 


ostatnia modyfikacja: 06/07/2018