AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE

31/07/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawcy: Aleksandra Wojtachnia — mez­zo­so­pran, Iga Caban — sopran, Paweł Wolski — tenor, Michał Landowski — for­te­pian

W pro­gra­mie:

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Patio UMFC, ul. Okólnik 2
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż

 


ostatnia modyfikacja: 01/08/2018