AKADEMIA MUZYCZNA W KRAKOWIE

10/07/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
 Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawcy: Klara Kraj, Marian Michalski — for­te­pian

W pro­gra­mie: Fryderyk Chopin

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż

 


ostatnia modyfikacja: 12/07/2018