AKADEMIA MUZYCZNA IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W GDAŃSKU

17/07/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawca: Piotr Pawlak — for­te­pian

W programie</strong/: Fryderyk Chopin

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Patio UMFC, ul. Okólnik 2
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż

 

 


ostatnia modyfikacja: 19/07/2018