AKADEMIA MUZYCZNA IM. GRAŻYNY I KIEJSTUTA BACEWICZÓW W ŁODZI

07/08/2018 18:00

4. Wieczory Chopinowskie na Okólniku
Muzyka polska „W kręgu Fryderyka Chopina”

Wykonawca: Cezary Karwowski — for­te­pian

W pro­gra­mie:

Prowadzenie kon­cer­tu: Piotr Wojciechowski

Patio UMFC, ul. Okólnik 2
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Projekt współ­fi­nan­su­je m.st. Warszawa

Afisz
Fotoreportaż

 


ostatnia modyfikacja: 09/08/2018