JAZZ
Prezentacja studentów Specjalności Jazz & World music UMFC

24/05/2018 19:00

Wykonawcy:

W pro­gra­mie: W. Shorter, V. Young, M. Stern oraz kom­po­zy­cje wła­sne stu­den­tów

Opieka arty­stycz­na: dr Piotr Kostrzewa

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz

 


ostatnia modyfikacja: 21/05/2018