Sukces Mateusza Kowalskiego w konkursie gitarowym w Krynicy-Zdroju

26/02/2018

W dniach 18–23 lute­go 2018 roku w Krynicy-Zdroju odby­wał się XIX Międzynarodowy Konkurs Gitarowy im. Czesława Droździewicza orga­ni­zo­wa­ny przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stop­nia im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu oraz  Sądeckie Towarzystwo Muzyczne. Mateusz Kowalski — stu­dent I roku stu­diów dru­gie­go stop­nia z kla­sy gita­ry st. wykł. Ryszarda Bałauszko zajął I miej­sce w gru­pie II. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

dyplom_MKowalski_Krynica-Zdroj-2018


ostatnia modyfikacja: 20/04/2018