Obrona pracy doktorskiej mgr. Łukasza Chrzęszczyka

7/02/2018

Dziekan Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów UMFC infor­mu­je o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr. Łukasza Chrzęszczyka, któ­ra odbę­dzie się w dniu 15 lute­go 2018 r., o godz. 14:00 w Sali Senatu UMFC. Informacja szcze­gó­ło­wa


ostatnia modyfikacja: 07/02/2018