Obrona pracy doktorskiej mgr Feng Ke

8/02/2018

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC infor­mu­je o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr Feng Ke, któ­ra odbę­dzie się w dniu 16 lute­go 2018 r., o godz. 14:00 w Nowej Sali Senatu UMFC. Informacja szcze­gó­ło­wa


ostatnia modyfikacja: 08/02/2018