Lista studentów UMFC zakwalifikowanych do wyjazdu (studia, praktyki) w ramach programu ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019

26/01/2018

Lista stu­den­tów UMFC zakwa­li­fi­ko­wa­nych do wyjaz­du na stu­dia w ramach pro­gra­mu ERASMUS+ w roku aka­de­mic­kim 2018/2019

Lista stu­den­tów UMFC zakwa­li­fi­ko­wa­nych do wyjaz­du na prak­ty­ki w ramach pro­gra­mu ERASMUS+ w roku aka­de­mic­kim 2018/2019


ostatnia modyfikacja: 26/01/2018