Koncert Chóru Narodowego Forum Muzyki

30/01/2018

W dniu 4 lute­go 2018 r., o godz. 18:00 w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie odbę­dzie się kon­cert pt. UBI CARITAS. 

Wykonawcami kon­cer­tu będą: Łukasz Farcinkiewicz – for­te­pian, Karolina Siadaczka – obój, Bartłomiej Pająk – instru­men­ty per­ku­syj­ne, NFM Orkiestra Leopoldinum, Chór NFM, Agnieszka Franków-Żelazny – dyry­gent. W pro­gra­mie utwo­ry: P. Łukaszewskiego, Ł. Farcinkiewicza,  M. Bembinowa, M. Malca, J. Krutula, A. Chmielewskiej.

Szczegółowe infor­ma­cje


ostatnia modyfikacja: 06/02/2018