KONCERT KATEDRY INSTRUMENTÓW DĘTYCH UMFC

18/12/2017 17:00

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Urszula Janik, prof. UMFC
Organizator: Katedra Instrumentów Dętych

Sala Kameralna Filharmonii Narodowej, ul. Moniuszki 5
Bezpłatne kar­ty wstę­pu do odbio­ru w foy­er Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej na godzi­nę przed kon­cer­tem


ostatnia modyfikacja: 14/12/2017