KONCERT KATEDRY INSTRUMENTÓW DĘTYCH UMFC

12/12/2017 17:00

Wykonawcy:

W pro­gra­mie: M. Amold, F. Busoni, C. Debussy, J. Francaix, A. Honegger, O. Taktakishvili, C. M Weber
Opieka arty­stycz­na: dr hab. Urszula Janik, prof. UMFC
Organizator: Katedra Instrumentów Dętych

Sala Kameralna Filharmonii Narodowej, ul. Moniuszki 5
Bezpłatne kar­ty wstę­pu do odbio­ru w foy­er Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej na godzi­nę przed kon­cer­tem

Afisz

 


ostatnia modyfikacja: 14/12/2017