Prof. Hubert Rutkowski (Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu) poprowadzi kurs pianistyczny

2/11/2017

Na zapro­sze­nie Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów UMFC, w dniach: 16 listo­pa­da 2017 r. w sali nr 334 w godz. 10–19 i 17 listo­pa­da 2017 r. w sali nr 335 w godz. 10–19 kurs pia­ni­stycz­ny popro­wa­dzi prof. Hubert Rutkowski z Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu. 18 listo­pa­da br. zapra­sza­my na kon­cert cho­pi­now­ski w wyko­na­niu Profesora oraz stu­den­tów Katedry Fortepianu UMFC. Koncert odbę­dzie się w Sali Koncertowej UMFC o godz. 13.


ostatnia modyfikacja: 06/11/2017