Obrona pracy doktorskiej mgr Agnieszki Kurowskiej-Janeckiej

21/11/2017

Dziekan Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC infor­mu­je o publicz­nej obro­nie pra­cy dok­tor­skiej mgr Agnieszki Kurowskiej-Janeckiej, któ­ra odbę­dzie się w dniu 5 grud­nia 2017 r., o godz. 18:30 w Nowej Sali Senatu UMFC. Informacja szcze­gó­ło­wa


ostatnia modyfikacja: 21/11/2017