Gość specjalny DAN FORNERO (USA)

05/12/2017 19:30

Wykonawcy:

Koordynator: Jakub Waszczeniuk
Organizator: Uniwersyteckie Centrum Edukacyjne

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu wyda­wa­ne od 27 XI 2017 w Chopin University Press

Workshop — 6 grud­nia 2017, g. 10:00–13:00 i 14:30–17:00, Audytorium im. K. Szymanowskiego, wstęp wol­ny

Afisz

 


ostatnia modyfikacja: 16/11/2017