DAN FORNERO — koncert i workshop

16/11/2017

5, 6 grudnia 2017 r.

Dnia 5 grud­nia 2017 r. o godz. 19:30 w Sali Koncertowej UMFC wystą­pi gość spe­cjal­ny trę­bacz Dan Fornero (USA). Koncert odbę­dzie się z udzia­łem Chopin University Big Band pod dyrek­cją Piotra Kostrzewy. Bezpłatne bile­ty wstę­pu do odbio­ru od dnia 27 listo­pa­da br. w Chopin University Press. Organizatorzy — Uniwersyteckie Centrum Edukacyjne UMFC zapra­sza­ją tak­że na work­shop 6 grud­nia 2017 r. w godz. 10:00–13:00 i 14:30–17:00 w Audytorium im. K. Szymanowskiego. Na work­shop wstęp wol­ny.

Afisz


ostatnia modyfikacja: 16/11/2017