Przesłuchania kandydatów do Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej (European Union Youth Orchestra)

9/10/2017

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej rozpoczyna organizację przesłuchań kandydatów do Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej (European Union Youth Orchestra), skupiającej młodych muzyków – obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Wybór do składu orkiestry przeprowadzany jest przez kierownictwo EUYO w poszczególnych państwach Europy.

Przesłuchania polskich muzyków do edycji EUYO 2018 odbędą się w DS „Dziekanka” dniach 2-3 grudnia 2017 roku (sobota – niedziela). Zgłoszenia zawierające wypełniony formularz kandydata (w języku angielskim) prosimy nadsyłać drogą mailową do dnia 13 listopada 2017 roku na adres eliza.kujan@mkidn.gov.pl. Formularz znajduje się na stronie EUYO http://www.euyo.eu/media/3352/audition-dates-and-information-for-website.pdf

UWAGA: w tym roku, na prośbę zarządu EUYO, uczestnicy będą wykonywali utwór dowolny z akompaniatorem. Dokładniejsze informacje w tej sprawie będą udzielane bezpośrednio kandydatom biorącym udział w przesłuchaniach. Do przesłuchań zaproszeni będą również saksofoniści (wyciągi orkiestrowe mają wkrótce pojawić się na stronie EUYO).

Szczegółowe informacje w sprawie przesłuchań (wymagania repertuarowe itd.) można uzyskać na stronie internetowej www.euyo.org.uk a także u p. Elizy Kujan (tel. 22 55 15 786, 695 310 107, mail: eliza.kujan@mkidn.gov.pl).


ostatnia modyfikacja: 09/10/2017