Leksykon polskich muzyków pedagogów

4/10/2017

W związku z trwającymi pracami w Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków nad wydaniem kolejnego tomu Leksykon polskich muzyków pedagogów, zwracamy się do wszystkich chętnych nauczycieli akademickich naszej uczelni o podjęcie trudu wypełnienia załączonego kwestionariusza i przesłanie go do SPAM (mailem: stowpolart@gmail.com lub tradycyjną pocztą: SPAM, Zarząd Główny, ul. Marszałkowska 66 lokal 24, 00-545 Warszawa z dopiskiem ,,LEKSYKON”).

Kwestionariusz dla muzyka pedagoga, DOCX


ostatnia modyfikacja: 04/10/2017