INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

6/10/2017

5 października 2017 r., godz. 10:30
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W dniu 5 października 2017 roku w Sali Koncertowej Fryderyka Chopina odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018. W trakcie uroczystości zaszczytny tytuł doktora honoris causa naszej Uczelni otrzymał prof. dr hab. SZABOLCS ESZTÉNYI – pianista, kompozytor, improwizator.

Inauguracja roku akademickiego

Nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Szabolcsowi Esztényiemu

Część artystyczna

Biogram prof. Szabolcsa Esztényiego

Fotoreportaż z uroczystości

Z oka­zji roz­po­czę­cia roku aka­de­mic­kiego 2017/2018 na ręce JM Rektora prof. dr hab. Klaudiusza Barana nadesłano listy gra­tu­la­cyj­ne:


ostatnia modyfikacja: 10/10/2017