Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rekonstrukcja I Koncertu fortepianowego g-moll Wojciecha Sowińskiego, autorstwa Artura Słotwińskiego – problemy wykonawcze i dyrygenckie

1/09/2017

24 września 2017 r.

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie zapra­sza na Ogólnopolską Konferencję Naukową Rekonstrukcja I Koncertu for­te­pia­no­we­go g-moll Wojciecha Sowińskiego, autor­stwa Artura Słotwińskiego – pro­ble­my wyko­naw­cze i dyry­genc­kie, któ­ra odbę­dzie się w dniu 24 wrze­śnia 2017 r. w Sali Koncertowej UMFC.

Program kon­fe­ren­cji:

Wykonawcy:

Kierownik kon­fe­ren­cji: dr Jarosław Praszczałek


ostatnia modyfikacja: 01/09/2017