Zmarła Maria Słubicka-Podejko

21/08/2017

Z głę­bo­kim żalem zawia­da­miam, że w dniu 19 sierp­nia 2017 roku zmar­ła Maria Słubicka-Podejko — skrzy­pacz­ka, peda­gog Wydziału Instrumentalnego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Rodzinie i przy­ja­cio­łom skła­dam wyra­zy ser­decz­ne­go współ­czu­cia.

Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Nabożeństwo żałob­ne zosta­nie odpra­wio­ne dnia 25 sierp­nia 2017 r. o godz. 10:30 w Kościele Dzieciątka Jezus w Warszawie ul. Czarnieckiego 15, po któ­rym nastą­pi wypro­wa­dze­nie na Cmentarz w Tarchominie do gro­bu rodzin­ne­go.


ostatnia modyfikacja: 29/08/2017