SZTUKA I EDUKACJA

25/03/2018 17:00

Doroczny koncert Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca na zakończenie obchodów 90-lecia Wydziału

Wykonawcy: Soliści, Zespoły Wokalne, Taneczne i Instrumentalne Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

W pro­gra­mie:

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski, prof. dr hab. Bogdan Gola, dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski, prof. UMFC; ad. dr Klaudia Carlos-Machej, ad. dr Aldona Nawrocka

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 


ostatnia modyfikacja: 09/04/2018