PERKUSYJNY KARNAWAŁ

07/02/2018 19:00

Koncert Zakładu Harfy, Gitary i Perkusji z cyklu PERKUSJA, PERKUSJA…

Wykonawcy: Michał Bator, Jan Gralla, Yauheni Karetka, Rafał Kozyra, Jarema Jarosiński, Tamara Kurkiewicz, Agata Partyka, Miłosz Pękala, Pavel Vasilenia

W pro­gra­mie

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Stanisław Skoczyński, ad. dr Miłosz Pękala

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu dostęp­ne na dwa tygo­dnie przed kon­cer­tem

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 


ostatnia modyfikacja: 13/02/2018