MUZYKA POLSKA MNIEJ ZNANA
Mieczysław Wajnberg, Artur Malawski

14/05/2018 19:00

Koncert Katedry Kameralistyki Fortepianowej

Wykonawcy: stu­den­ci klas kame­ral­nych i klas for­te­pia­nu

W pro­gra­mie:

Opieka arty­stycz­na: as. Bartosz Bednarczyk

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program — bro­szu­ra

 


ostatnia modyfikacja: 21/05/2018