MULTIMEDIALNA MAJÓWKA

20/05/2018 17:00

Koncert Międzywydziałowej Specjalności Multimedialnej

W pro­gra­mie: pokaz prac stu­den­tów, peda­go­gów i zapro­szo­nych gości Międzyuczelnianej Specjalności Multimedialnej

Opieka arty­stycz­na: dr hab. Barbara Okoń-Makowska, prof. UMFC
Współpraca: as. Andrzej Kopeć

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 


ostatnia modyfikacja: 21/05/2018