MITY
Meksyk, Peru, Indie, Chiny

12/11/2017 17:00

Koncert Studium Muzyki Nowej

Wykonawcy:

W pro­gra­mie:

Opieka arty­stycz­na: ad. dr hab. Leszek Lorent

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

Koncert w ramach Ogólnopolskiej kon­fe­ren­cji Mit i sym­bol w muzy­ce XX i XXI wie­ku, 12.11.2017, Nowa Sala Senatu UMFC

Afisz kon­fe­ren­cji

 

 


ostatnia modyfikacja: 14/11/2017