KONCERT DYPLOMOWY STUDENTÓW KIERUNKU TANIEC
Specjalności: Pedagogika Baletowa oraz Choreografia i Teoria Tańca

28/05/2018 19:00

Koncert dyplo­mo­wy stu­den­tów kie­run­ku Taniec Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie

Program:

Opieka arty­stycz­na:

Koordynator: dr Klaudia Carlos-Machej
Organizator: Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Współorganizator: Teatr Wielki — Opera Narodowa

Scena Kameralna Teatru Wielkiego — Opery Narodowej, Plac Teatralny 1
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz

 


ostatnia modyfikacja: 25/05/2018