KIERUNKI IMPROWIZACJI
Koncert na zakończenie sympozjum „Od źródła do muzycznej interpretacji”

27/11/2017 19:00

Koncert Międzywydziałowego Zakładu Muzyki Dawnej

Wykonawcy:

W pro­gra­mie:

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Lilianna Stawarz

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Otwarcie sym­po­zjum: 27.11.2017, godz. 11:00
Organizator sym­po­zjum: Międzywydziałowy Zakład Muzyki Dawnej

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 


ostatnia modyfikacja: 29/11/2017