INTERAKTYWNIE 3
Wieczór ruchu i dźwięku w trzech odsłonach: Omega, AlfaChemia miłości

05/02/2018 19:00

Koncert Specjalności Choreografia i Teoria Tańca w ramach jubileuszu 90-lecia istnienia Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Wykonawcy:

Opieka cho­re­ogra­ficz­na: prof. dr hab. EWA WYCICHOWSKA, dr hab. ALEKSANDRA DZIUROSZ, prof. UMFC
Opieka muzycz­na: prof. dr hab. KRZYSZTOF KNITTEL
Muzyka: ad. dr ALDONA NAWROCKA, mgr MARZENA MAJCHER, mgr JAKUB SOKOŁOWSKI, ENRIQUE MORENTE, LAGARTIJA NICK oraz muzycz­ne impro­wi­za­cje dyry­go­wa­ne w wyko­na­niu tan­ce­rzy
Współpraca cho­re­ogra­ficz­na: mgr Zuzanna Kupidura
Współpraca reali­za­tor­ska: as. mgr Andrzej Kopeć
Wizualizacje fil­mo­we: mgr Andrzej Wojciechowski, Robert Pożoga
Koordynacja: ad. dr Aldona Nawrocka

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 


ostatnia modyfikacja: 06/02/2018