DZIEŁA SKRZYPCOWE REKTORÓW WARSZAWSKIEJ UCZELNI
Od Elsnera do Moryto

04/12/2017 19:00

Koncert Katedry Instrumentów Smyczkowych

Program i wyko­naw­cy:

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Andrzej Gębski

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra

 


ostatnia modyfikacja: 04/12/2017