COSÌ FAN TUTTE
Prezentacja inscenizowana

22/10/2017 17:00

Koncert Katedry Wokalistyki

Wykonawcy:

W pro­gra­mie: kon­cer­to­we wyko­na­nie frag­men­tów ope­ry Wolfganga Amadeusa Mozarta

Opieka wokal­na: prof. Ryszard Karczykowski

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 


ostatnia modyfikacja: 25/10/2017