ARCYDZIEŁA MUZYKI LITURGICZNEJ

19/11/2017 17:00

Koncert Katedry Dyrygentury Chóralnej z cyklu INTERPRETACJE MUZYKI CHÓRALNEJ

Wykonawcy:

W pro­gra­mie:

Opieka arty­stycz­na cyklu: prof. dr hab. Bogdan Gola

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

 


ostatnia modyfikacja: 22/11/2017