Uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi

6/07/2017

W dniu 27 czerwca 2017 r. na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu Senatu, Senatorowie pożegnali uroczyście odchodzących na emeryturę nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi.

Zwyczaj żegnania pracowników, którzy osiągnęli wiek emerytalny, wprowadzony w Uczelni kilka kadencji rektorskich temu, stał się w UMFC wzruszającą i miłą, tradycyjną uroczystością obchodzoną zawsze w czerwcu na posiedzeniu Senatu.

Żegnano dzisiaj postaci wybitne. Pożegnano byłych Rektorów naszej uczelni, pracowników Fonoteki oraz Biblioteki Głównej.

Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran wyraził nadzieję, że przechodzący na emeryturę jeszcze nie raz posłużą swym bogatym doświadczeniem swoim wychowankom, studentom a także kolegom nadal pracującym w UMFC.

Fotoreportaż z uroczystości


ostatnia modyfikacja: 10/07/2017