Rekrutacja na Podyplomowe Studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim

6/07/2017

Wydział Wokalno-Aktorski ogła­sza rekru­ta­cję na Podyplomowe Studia Wokalne. Termin skła­da­nia doku­men­ta­cji do 13 wrze­śnia 2017 r.  Dodatkowy ter­min zgło­szeń do 21 wrze­śnia 2017 r. (włącz­nie). Informacje szcze­gó­ło­we w zakład­ce Kierunki studiów/Studia pody­plo­mo­we


ostatnia modyfikacja: 13/09/2017