Sprzedaż używanych fortepianów

19/06/2017

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ogła­sza sprze­daż uży­wa­nych fortepianów. Termin składania ofert upływa dnia 10 lipca 2017 r. do godz. 11:00.
Oferty należy składać w siedzibie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2, 00-368 Warszawa, Kancelaria Główna [pokój nr 213].

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje


ostatnia modyfikacja: 19/06/2017