Rekrutacja na Podyplomowe Studia Kompozycji (edycja 2017–2019) oraz na Podyplomowe Studia Teorii Muzyki (edycja 2017–2019)

19/06/2017

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ogła­sza nabór na kolej­ne edy­cje Podyplomowych Studiów Kompozycji oraz Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki.

Informacje szcze­gó­ło­we w zakład­ce Kierunki studiów/Studia pody­plo­mo­we


ostatnia modyfikacja: 19/07/2017