Międzynarodowa Konferencja naukowo-artystyczna Pierre Boulez – Demiurg Nowej Muzyki

30/06/2017

23-24 września 2017 r.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie zaprasza wszystkich w dniach 23-24 września 2017 roku do udziału w Konferencji naukowo-artystycznej Pierre Boulez – Demiurg Nowej Muzyki.

W roku 2016 odszedł jeden z najwybitniejszych muzyków naszych czasów, metaforyczny ‘Demiurg Nowej Muzyki’ – Pierre Boulez. Okoliczność ta pozwala na przyjrzenie się jego wielowymiarowej działalności z punktu widzenia twórczości kompozytorskiej, dyrygenckiej, publicystycznej, pedagogicznej, jak również jako kierownika instytucji – zwłaszcza IRCAM – oraz organizatora życia kulturalnego. Celem konferencji jest prezentacja jego sylwetki w wielu kontekstach humanistycznych, a ponadto spuścizny jego dokonań w ujęciu współczesnych nam badaczy, muzyków, kompozytorów czy dyrygentów.

W roku 2016 odszedł jeden z najwybitniejszych muzyków naszych czasów, metaforyczny ‘Demiurg Nowej Muzyki’ – Pierre Boulez. Okoliczność ta pozwala na przyjrzenie się jego wielowymiarowej działalności z punktu widzenia twórczości kompozytorskiej, dyrygenckiej, publicystycznej, pedagogicznej, jak również jako kierownika instytucji – zwłaszcza IRCAM – oraz organizatora życia kulturalnego. Celem konferencji jest prezentacja jego sylwetki w wielu kontekstach humanistycznych, a ponadto spuścizny jego dokonań w ujęciu współczesnych nam badaczy, muzyków, kompozytorów czy dyrygentów.

Proponowane obszary tematyczne:

KOMPOZYCJA – DYRYGENTURA – TEORIA MUZYKI – TEATR – TANIEC – FILOZOFIA– NAUKI ŚCISŁE – INSTYTUCJE KULTURY – FESTIWALE

Konferencja stanowi także imprezę towarzyszącą 60. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

Zgłoszenia uczestnictwa wraz z tematem wystąpienia, słowami kluczowymi, pełną afiliacją oraz abstraktem (500-700 znaków) w języku polskim lub/i angielskim prosimy nadsyłać na formularzu udziału w konferencji do dnia 26 sierpnia 2017 roku w formie elektronicznej na adres: boulezumfc@gmail.com.

Komunikat 1

Formularz udziału w konferencji pdf, docx


ostatnia modyfikacja: 30/06/2017