Mistrzowskie Kursy Muzyczne połączone z Seminarium Muzyki Dawnej w Gdyni

8/05/2017

3–9 lipca 2017 r.

Katedra Organów i Klawesynu przy Wydziale Fortepianu, Klawesynu i Organów infor­mu­je o Mistrzowskich Kursach Muzycznych, połą­czo­nych z Seminarium Muzyki Dawnej, któ­re odbę­dą się w Gdyni, w Szkole Muzycznej I i II st. im. Z. Noskowskiego przy ul. Biskupa Dominika 13A (tel. 58 622–06-33), w dniach 3–9 lip­ca 2017 r.

Kursy w wymie­nio­nych spe­cjal­no­ściach pro­wa­dzo­ne będą przez:

Opieka mery­to­rycz­na: dr hab. Alina Ratkowska, prof. UMFC, kursmuzdaw@chopin.edu.pl

Szczegółowe infor­ma­cje
Plakat


ostatnia modyfikacja: 08/05/2017