3. Wieczory Chopinowskie na Okólniku

19/05/2017

lipiec – sierpień 2017 r., wtorki, godz. 18:00
Patio UMFC lub Sala Koncertowa UMFC

Po raz trzeci Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zaprasza na cykl koncertów Wieczory Chopinowskie na Okólniku pod honorowym patronatem JM Rektora UMFC, prof. dra hab. Klaudiusza Barana. W każdym tygodniu usłyszymy reprezentację jednej z dziewięciu uczelni muzycznych w Polsce. W programie koncertów utwory Fryderyka Chopina oraz z kręgu Chopina. Koncerty odby­wają się w lipcu i sierp­niu, w każdy wtorek o godz. 18:00 na patio uczelni a w razie niepogody w Sali Koncertowej. Wstęp na koncerty wolny.
Dyrektorem arty­stycz­nym cyklu jest prof. Ryszard Zimak. Kon­certy, jak w latach poprzednich, pro­wa­dzi Andrzej Krusiewicz. Projekt współfinansowany przez m. st. Warszawa.
Kontakt do orga­ni­za­to­rów: Biuro Koncertowe, bk@chopin.edu.pl, tel. 22 827 72 49

Afisz

Wielce Szanowni Państwo!

Już po raz trzeci na patio Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przedstawiamy cykl koncertów pod nazwą Wieczory Chopinowskie na Okólniku. W trzeciej edycji, podobnie jak dotychczas, wystąpią młodzi artyści reprezentujący wszystkie Uczelnie muzyczne w Polsce.

Cieszy fakt, że Publiczność warszawska zaaprobowała obecność muzyki naszego Patrona na dziedzińcu Uczelni w czasie wakacyjnym. Świadczą o tym słuchacze dwóch poprzednich edycji: w latach 2015 i 2016, licznie przybywający na koncerty. Warto dodać, że prezentacjom utworów Fryderyka Chopina towarzyszą kompozycje Liszta, Rachmaninowa, Skriabina, Schuberta, Schumana i innych autorów, tworząc niezwykłą atmosferę odbioru dzieł należących do kanonu wielkiej pianistyki w kręgu chopinowskim.

Pragnę gorąco podziękować JM Rektorowi, prof. dr. hab. Klaudiuszowi Baranowi za objęcie honorowym patronatem Festiwalu, dziękuję Władzom miasta stołecznego Warszawy za istotne wsparcie finansowe. Dziękuję serdecznie Panu redaktorowi Andrzejowi Krusiewiczowi za piękne słowo towarzyszące muzyce, a także Pani Zofii Malcolm i pracownikom Biura Koncertowego UMFC za przygotowanie Festiwalu i współpracę organizacyjną.

Wyrażam przekonanie, że festiwal Wieczory Chopinowskie na Okólniku dobrze spełnia swoją rolę jako swoiste wypełnienie przestrzeni muzycznej, utworzonej w tym szczególnym miejscu przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.

Pozostaję z życzeniami pięknych wrażeń artystycznych,

Ryszard Zimak
Dyrektor artystyczny


ostatnia modyfikacja: 14/09/2017