Kurs mistrzowski prof. Carlos Bruneel — flet

21/04/2017

8–9 maja 2017 r.
Sala 337

Katedra Instrumentów Dętych zapra­sza na kurs mistrzow­ski pro­wa­dzo­ny przez prof. Carlos Bruneel (flet) z Brussels Royal Conservatory. Kurs odbę­dzie się 8 i 9 maja 2017 r. w sali 337. Koordynatorem jest dr hab. Urszula Janik, prof. UMFC. Kurs zor­ga­ni­zo­wa­ny w ramach pro­gra­mu ERASMUS+. Wstęp wol­ny.

Afisz


ostatnia modyfikacja: 21/04/2017